राष्ट्रिय बीमा नीति र विपद् जोखिम बीमा नीति बनाई लागु गरिने

१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार १८:३०

काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा नीति र विपद् जोखिम बीमा नीति तजुर्मा गरी कार्यान्यव गरिने छ । स्थानिय तहसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्दै लगिने भएको छ ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*