कालिमाटीमा आजको तरकारीको मूल्यः गोलभेडा २०, बन्दा २५ रुपैयाँ केजी

१५ फाल्गुन २०८०, मंगलवार ०८:१९

काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिले आज सानो गोलभेडा (लोकल) २० रुपैयाँ, बन्दा (लोकल) २५ रुपैयाँ र स्कूस ३५ रुपैयाँ प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य कायम गरेको छ ।

त्यसैगरी, रातो आलु ३२ रुपैयाँ, स्थानिय काउली २५ रुपैयाँ, सेतो मूला (लोकल) २५ रुपैयाँ, डल्ले हरियो फर्सी ५० रुपैयाँ, हरियो प्याज ७० रुपैयाँ, कुरीलो १२०० रुपैयाँ र हरियो लसुन ११० रुपैयाँ प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य कायम भएको छ ।

हेरौं आजको मूल्यसूचीः

तरकारी                            न्यूनतम मूल्य                 अधिकतम मूल्य                 औषत मूल्य 
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) रू २० रू २५ रू २२.५०
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) रू २५ रू ३० रू २७.५०
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) रू २० रू ३० रू २५.००
आलु रातो (के.जी.) रू ३२ रू ३५ रू ३३.६०
आलु रातो(भारतीय) (के जी) रू ३४ रू ३६ रू ३५.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) रू ७८ रू ८२ रू ८०.००
गाजर(लोकल) (के.जी.) रू ३० रू ३५ रू ३३.००
गाजर(तराई) (केजी) रू २५ रू ३० रू २८.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.) रू २५ रू ३५ रू ३०.००
बन्दा(नरिवल) (केजी) रू २० रू ३० रू २५.००
काउली स्थानिय (के.जी.) रू २५ रू ३५ रू ३०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) रू ३५ रू ४५ रू ४०.००
काउली तराई (के.जी.) रू २० रू ३० रू २५.००
मूला रातो (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) रू २५ रू ३० रू २७.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) रू २५ रू ३० रू २७.५०
भन्टा लाम्चो (के.जी.) रू ४० रू ४५ रू ४३.३३
भन्टा डल्लो (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
मटरकोशा (के.जी.) रू ९० रू ११० रू १०२.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) रू १३० रू १४० रू १३३.३३
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) रू १३० रू १४० रू १३५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) रू १०० रू १२० रू ११०.००
टाटे सिमी (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
तितो करेला (के.जी.) रू ११० रू १३० रू १२०.००
लौका (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
घिरौला (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
फर्सी पाकेको (के.जी.) रू ४५ रू ५० रू ४८.३३
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
सलगम (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
सखरखण्ड (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
बरेला (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
पिंडालू (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
स्कूस (के.जी.) रू ३५ रू ४० रू ३८.३३
रायो साग (के.जी.) रू २० रू ३० रू २६.६७
पालूगो साग (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३६.६७
चमसूरको साग (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३६.६७
तोरीको साग (के.जी.) रू २० रू ३० रू २५.००
मेथीको साग (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३६.६७
प्याज हरियो (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
बकूला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
तरुल (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.) रू १४० रू १६० रू १५०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी) रू ३०० रू ३५० रू ३२५.००
कुरीलो (के.जी.) रू १२०० रू १६०० रू १,४३३.३३
ब्रोकाउली (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३६.६७
चुकुन्दर (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
रातो बन्दा (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
सेलरी (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.) रू २२० रू २५० रू २४०.००
सौफको साग (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३६.६७
पुदीना (के.जी.) रू २२० रू २५० रू २३५.००
इमली (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
तामा (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
तोफु (के.जी.) रू १५० रू १७० रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी) रू ३०० रू ३५० रू ३२५.००
केरा (दर्जन) रू १२० रू १३० रू १२५.००
कागती (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
अनार (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.) रू १२० रू १४० रू १३०.००
अंगुर(कालो) (केजी) रू १८० रू २०० रू १९०.००
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) रू १५० रू १६० रू १५६.६७
सुन्तला(भारतीय) (केजी) रू ८५ रू १०० रू ९१.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
मौसम (के.जी.) रू १३० रू १५० रू १४०.००
जुनार (के.जी.) रू २२० रू २५० रू २३५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा) रू १५० रू १८० रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.) रू १२० रू १४० रू १३०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
रुख कटहर (के.जी.) रू ११० रू १२० रू ११५.००
निबुवा (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी) रू २२० रू २५० रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी) रू ७० रू ८० रू ७५.००
लप्सी (के.जी.) रू ११० रू १२० रू ११६.६७
उखु (प्रति वटा) रू ८० रू ९० रू ८५.००
किनु (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) रू २०० रू ३०० रू २५०.००
अमला (के.जी) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
अदुवा (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) रू ४०० रू ४५० रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) रू ८० रू ९० रू ८५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) रू २५० रू २८० रू २६५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
लसुन हरियो (के.जी.) रू ११० रू १२० रू ११६.६७
हरियो धनिया (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) रू २४० रू २६० रू २५०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी) रू ३४० रू ३६० रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) रू २६० रू २८० रू २७०.००
ताजा माछा(छडी) (के जी) रू २४० रू २८० रू २६०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) रू ३५० रू ३७० रू ३६०.००
रुख टमाटर (केजी) रू १४० रू १५० रू १४५.००

 

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*