कालीमाटीमा आजको तरकारीको मूल्यः काउली २५, स्कूस ४० र च्याउ १३० रुपैयाँ केजी

१६ फाल्गुन २०८०, बुधबार ०८:१५

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबारका लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिले आजका लागि स्थानिय काउली २५ रुपैयाँ, बन्दा (लोकल) २५ रुपैयाँ, हरियो फर्सी (डल्लो) ५० रुपैयाँ स्कूस ४०, कन्य च्याउ १३० र डल्ले च्याउ ३१० रुपैयाँ प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

त्यस्तै, हरियो छ्यापी १०० रुपैयाँ, हरियो धनिया ४० रुपैयाँ, हरियो लसुन १२० रुपैयाँ, कुरीलो १२०० रुपैयाँ, तरुल ६० रुपैयाँ, घिरौला १४० रुपैयाँ र भन्टा (डल्लो तथा लाम्चो) ४० रुपैयाँ प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य कायम भएको छ ।

हेरौं आजको मूल्यसूचीः

तरकारी                                                                    न्यूनतम मूल्य     अधिकतम मूल्य     औषत मूल्य 
आलु सेतो (के.जी.) रू २८ रू ३० रू २९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) रू ७८ रू ८२ रू ८०.००
गाजर(लोकल) (के.जी.) रू ३० रू ३५ रू ३२.५०
गाजर(तराई) (केजी) रू २५ रू ३० रू २७.५०
बन्दा(लोकल) (के.जी.) रू २५ रू ३५ रू ३०.००
बन्दा(तराई) (केजी) रू २० रू ३० रू २५.००
काउली स्थानिय (के.जी.) रू २५ रू ३५ रू ३०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) रू ३५ रू ४५ रू ४०.००
काउली तराई (के.जी.) रू २० रू ३० रू २५.००
मूला रातो (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) रू २५ रू ३० रू २७.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) रू २५ रू ३० रू २७.५०
भन्टा लाम्चो (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
मटरकोशा (के.जी.) रू १०० रू ११० रू १०५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) रू १५० रू १६० रू १५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) रू १५० रू १६० रू १५५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) रू १०० रू ११० रू १०५.००
टाटे सिमी (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
तितो करेला (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२५.००
लौका (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
परवर(तराई) (केजी) रू २८० रू ३०० रू २९०.००
घिरौला (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.) रू ४५ रू ५० रू ४८.३३
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) रू ५० रू ६० रू ५५.००
सलगम (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
भिण्डी (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
सखरखण्ड (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
बरेला (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
पिंडालू (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
स्कूस (के.जी.) रू ४० रू ४५ रू ४१.६७
रायो साग (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३६.६७
पालूगो साग (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
चमसूरको साग (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
तोरीको साग (के.जी.) रू २० रू ३० रू २५.००
मेथीको साग (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
प्याज हरियो (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
बकूला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
तरुल (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.) रू १३० रू १८० रू १५४.००
च्याउ(डल्ले) (के जी) रू ३१० रू ३८० रू ३४६.००
कुरीलो (के.जी.) रू १२०० रू १६०० रू १,४००.००
न्यूरो (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
चुकुन्दर (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४५.००
रातो बन्दा (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
सेलरी (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
पार्सले (के.जी.) रू १५० रू २०० रू १७५.००
सौफको साग (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
पुदीना (के.जी.) रू २२० रू २५० रू २३५.००
इमली (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
तामा (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
तोफु (के.जी.) रू १५० रू १७० रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी) रू ३०० रू ३५० रू ३२५.००
केरा (दर्जन) रू १२० रू १३० रू १२५.००
कागती (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
अनार (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.) रू १२० रू १४० रू १३०.००
अंगुर(कालो) (केजी) रू १८० रू २०० रू १९०.००
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) रू १५० रू १६० रू १५३.३३
सुन्तला(भारतीय) (केजी) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
मौसम (के.जी.) रू १३० रू १४० रू १३५.००
जुनार (के.जी.) रू २२० रू २५० रू २३५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा) रू १५० रू १८० रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.) रू १२० रू १४० रू १३०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
रुख कटहर (के.जी.) रू ११० रू १२० रू ११६.६७
निबुवा (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी) रू २२० रू २५० रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
अम्बा (के.जी.) रू १५० रू १६० रू १५५.००
लप्सी (के.जी.) रू ११० रू १२० रू ११६.६७
उखु (प्रति वटा) रू ७० रू ८० रू ७५.००
किनु (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) रू २०० रू ३०० रू २५०.००
अमला (के.जी) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
अदुवा (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) रू ४०० रू ४५० रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) रू १२० रू १३० रू १२६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) रू २५० रू २८० रू २६५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
लसुन हरियो (के.जी.) रू १२० रू १४० रू १३०.००
हरियो धनिया (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) रू २४० रू २६० रू २५०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी) रू ३४० रू ३६० रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) रू २६० रू २७० रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी) रू २४० रू २८० रू २६०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) रू ३५० रू ३७० रू ३६०.००

 

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*