कालीमाटीमा आजको तरकारीको मूल्यः काउली २५, स्कूस ४० रुपैयाँ केजी

२७ फाल्गुन २०८०, आईतवार ०८:४५

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि तरकारी तथा फलफूलको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

आज ठूलो गोलभेडा (नेपाली) ५० रुपैयाँ, सानो गोलभेडा (लोकल) २० रुपैयाँ, बन्दा (लोकल) ३० रुपैयाँ, काउली (स्थानीय) २५ रुपैयाँ, सेतो मूला (लोकल) २० रुपैयाँ, मटरकोशा ७० रुपैयाँ र स्कू्रस ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य निर्धारण भएको छ ।

त्यस्तै, टाटे सिमी ९० रुपैयाँ, लौका ६० रुपैयाँ, घिरौला ९० रुपैयाँ, बरेला ४० रुपैयाँ, कन्य च्याउ १०० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३०० रुपैयाँ, कुरीलो ७०० रुपैयाँ, न्यूरो ८० रुपैयाँ र बकूला ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य कायम भएको छ ।
हेरौं आजको मूल्यसूचीः

कृषि उपज                                                                     न्यूनतम            अधिकतम           औषत
गाजर(लोकल) (के.जी.) रू ३० रू ३५ रू ३२.६७
गाजर(तराई) (केजी) रू २५ रू ३० रू २७.६७
बन्दा(लोकल) (के.जी.) रू ३० रू ३५ रू ३२.६७
बन्दा(नरिवल) (केजी) रू २५ रू ३० रू २७.६७
काउली स्थानिय (के.जी.) रू २५ रू ३० रू २७.६७
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) रू ३५ रू ४० रू ३७.६७
काउली तराई (के.जी.) रू २० रू २५ रू २२.३३
मूला रातो (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) रू २० रू २५ रू २२.३३
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) रू २५ रू ३० रू २७.६७
भन्टा लाम्चो (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
मटरकोशा (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) रू ११० रू १२० रू ११५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) रू ११० रू १२० रू ११५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) रू ११० रू १२० रू ११५.००
टाटे सिमी (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
तितो करेला (के.जी.) रू ११० रू १२० रू ११५.००
लौका (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
परवर(तराई) (केजी) रू २७० रू २८० रू २७५.००
घिरौला (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) रू ३५ रू ४५ रू ४०.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) रू ४० रू ५० रू ४५.००
सलगम (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
भिण्डी (के.जी.) रू १०० रू १२० रू १११.६७
सखरखण्ड (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
बरेला (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
पिंडालू (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
स्कूस (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
रायो साग (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
पालूगो साग (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
चमसूरको साग (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
तोरीको साग (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
प्याज हरियो (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
बकूला (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
तरुल (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.) रू १०० रू १२० रू १११.६७
च्याउ(डल्ले) (के जी) रू ३०० रू ३५० रू ३२६.६७
कुरीलो (के.जी.) रू ७०० रू १००० रू ८३३.३३
न्यूरो (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
ब्रोकाउली (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
चुकुन्दर (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
सजिवन (के.जी.) रू १५० रू १८० रू १६६.६७
रातो बन्दा (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
ग्याठ कोबी (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
सेलरी (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
पार्सले (के.जी.) रू १५० रू १८० रू १६६.६७
सौफको साग (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
पुदीना (के.जी.) रू २२० रू २५० रू २३३.३३
गान्टे मूला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
इमली (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४५.००
तामा (के.जी.) रू १०० रू १२० रू १११.६७
तोफु (के.जी.) रू १५० रू १७० रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७६.६७
स्याउ(झोले) (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
स्याउ(फूजी) (के जी) रू ३०० रू ३५० रू ३२६.६७
केरा (दर्जन) रू १२० रू १३० रू १२५.००
कागती (के.जी.) रू २२० रू २५० रू २३३.३३
अनार (के.जी.) रू २८० रू ३०० रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.) रू १२० रू १४० रू १३०.००
अंगुर(कालो) (केजी) रू २०० रू २२० रू २१०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी) रू ९० रू १०० रू ९५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
मौसम (के.जी.) रू १३० रू १५० रू १४०.००
जुनार (के.जी.) रू २२० रू २५० रू २३३.३३
भुई कटहर (प्रति गोटा) रू १५० रू १८० रू १६३.३३
काक्रो(लोकल) (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) रू ६० रू ७० रू ६५.००
रुख कटहर (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
निबुवा (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी) रू २२० रू २५० रू २३३.३३
मेवा(नेपाली) (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
मेवा(भारतीय) (केजी) रू ७० रू ८० रू ७५.००
अम्बा (के.जी.) रू २०० रू २५० रू २२६.६७
लप्सी (के.जी.) रू १४० रू १६० रू १४८.३३
किनु (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) रू २५० रू ३५० रू ३००.००
किवि (केजी) रू ४५० रू ५०० रू ४७६.६७
आभोकाडो (के.जी) रू ५०० रू ५५० रू ५२६.६७
अमला (के.जी) रू ८० रू ९० रू ८५.००
अदुवा (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) रू ४०० रू ४५० रू ४२६.६७
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) रू ११० रू १२० रू ११५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) रू १३० रू १४० रू १३५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) रू १०० रू १२० रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) रू ४०० रू ४५० रू ४२६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) रू १२० रू १४० रू १३०.००
लसुन हरियो (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
हरियो धनिया (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) रू १९० रू २०० रू १९५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी) रू ३५० रू ३७० रू ३६०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) रू २५० रू २७० रू २६०.००
ताजा माछा(छडी) (के जी) रू २६० रू ३०० रू २८०.००
रुख टमाटर (केजी) रू १४० रू १६० रू १५०.००

 

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*