कालीमाटीमा आजको तरकारीको मूल्यः बन्दा २५, च्याउ ८०, तरुल ६० रुपैयाँ केजी

१ चैत्र २०८०, बिहीबार ०९:१२

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (विहीबार) का लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

आज ठूलो गोलभेडा (नेपाली) ६० रुपैयाँ, सानो गोलभेडा (लोकल) ३० रुपैयाँ, बन्दा (लोकल) २५ रुपैयाँ, काउली स्थानिय २५ रुपैयाँ, पिँडालू ८० रुपैयाँ, च्याउ (कन्य) ८० रुपैयाँ तथा तरुल ६० रुपैयाँ प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।

त्यस्तै, च्याउ (डल्ले) २८० रुपैयाँ, न्यूरो ८० रुपैयाँ, बकूला ४० रुपैयाँ, भिण्डी १०० रुपैयाँ, लौका ६० रुपैयाँ, मटरकोशा ७० रुपैयाँ तथा तितो करेला १२० रुपैयाँ प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य कायम भएको छ ।

हेरौं आजको मूल्य सूचीः

कृषि उपज                                                                       न्यूनतम              अधिकतम               औषत
आलु रातो (के.जी.) रू ३५ रू ३७ रू ३६.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी) रू ३७ रू ४० रू ३८.३३
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) रू ७५ रू ७८ रू ७६.३३
गाजर(लोकल) (के.जी.) रू २५ रू ३० रू २७.६७
गाजर(तराई) (केजी) रू २० रू २५ रू २२.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.) रू २५ रू ३० रू २७.६७
काउली स्थानिय (के.जी.) रू २५ रू ३० रू २७.६७
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) रू ४० रू ४५ रू ४२.३३
काउली तराई (के.जी.) रू २५ रू ३० रू २७.६७
मूला रातो (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) रू २० रू २५ रू २२.३३
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) रू २५ रू ३० रू २७.६७
भन्टा लाम्चो (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
मटरकोशा (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) रू ११० रू १२० रू ११५.००
टाटे सिमी (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
तितो करेला (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२५.००
लौका (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
परवर(तराई) (केजी) रू १९० रू २०० रू १९५.००
घिरौला (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
फर्सी पाकेको (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) रू ४० रू ५० रू ४५.००
सलगम (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
भिण्डी (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
सखरखण्ड (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
बरेला (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
पिंडालू (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
रायो साग (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
पालूगो साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
चमसूरको साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
तोरीको साग (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
प्याज हरियो (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
बकूला (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
तरुल (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.) रू ८० रू १०० रू ९०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी) रू २८० रू ३०० रू २९०.००
न्यूरो (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
ब्रोकाउली (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
चुकुन्दर (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
सजिवन (के.जी.) रू १५० रू १८० रू १६६.६७
कोइरालो (के.जी.) रू ३५० रू ३८० रू ३६६.६७
रातो बन्दा (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
ग्याठ कोबी (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
सेलरी (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
पार्सले (के.जी.) रू १५० रू २०० रू १७६.६७
सौफको साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
पुदीना (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७६.६७
गान्टे मूला (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
इमली (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४५.००
तामा (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
तोफु (के.जी.) रू १५० रू १७० रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७६.६७
स्याउ(झोले) (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
स्याउ(फूजी) (के जी) रू ३०० रू ३५० रू ३२६.६७
केरा (दर्जन) रू १२० रू १३० रू १२५.००
कागती (के.जी.) रू २२० रू २६० रू २३७.५०
अनार (के.जी.) रू २८० रू ३०० रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.) रू १२० रू १४० रू १३०.००
अंगुर(कालो) (केजी) रू २०० रू २२० रू २१०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी) रू ९० रू १०० रू ९५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) रू ४५ रू ५० रू ४७.६७
मौसम (के.जी.) रू १३० रू १४० रू १३५.००
जुनार (के.जी.) रू २२० रू २५० रू २३३.३३
भुई कटहर (प्रति गोटा) रू १५० रू १८० रू १६३.३३
काक्रो(लोकल) (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) रू ५० रू ६० रू ५५.००
रुख कटहर (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
निबुवा (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी) रू २२० रू २५० रू २३३.३३
मेवा(नेपाली) (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
मेवा(भारतीय) (केजी) रू ७० रू ८० रू ७५.००
अम्बा (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७६.६७
लप्सी (के.जी.) रू १५० रू १६० रू १५५.००
किनु (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) रू २५० रू ३५० रू ३००.००
किवि (केजी) रू ४५० रू ५०० रू ४७६.६७
आभोकाडो (के.जी) रू ५०० रू ५५० रू ५२६.६७
अमला (के.जी) रू ८० रू ९० रू ८५.००
अदुवा (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) रू ४०० रू ४५० रू ४२६.६७
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) रू १८० रू १९० रू १८५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) रू १८० रू १९० रू १८५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) रू ९० रू १०० रू ९५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) रू १४० रू १६० रू १५०.००
लसुन हरियो (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
हरियो धनिया (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) रू २२० रू २३० रू २२५.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) रू १९० रू २०० रू १९५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी) रू ३४० रू ३६० रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) रू २६० रू २७० रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी) रू २६० रू ३०० रू २८०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) रू ३५० रू ३६० रू ३५५.००
रुख टमाटर (केजी) रू १४० रू १६० रू १५०.००

 

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*