कालीमाटीमा आजको तरकारीको भाउः गोलभेडा ३०, च्याउ १००, स्कूस ४५ रुपैयाँ केजी

२ चैत्र २०८०, शुक्रबार ०८:४९

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारका लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

आज गोलभोडा सानो (लोकल) ३० रुपैयाँ, रातो आलु ३५ रुपैयाँ, बन्दा (लोकल) २५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली २५ रुपैयाँ, मटरकोशा ७० रुपैयाँ तथा तिते करेला १६० रुपैयाँ प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ ।

त्यस्तै, स्कूस ४५ रुपैयाँ, बकूला ६० रुपैयाँ, च्याउ (कन्य) १०० रुपैयाँ, च्याउ (डल्ले) २८० रुपैयाँ, तरुल ७० रुपैयाँ तथा घिरौला ९० रुपैयाँ प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।
हेरौं आजको मूल्यसूचीः

कृषि उपज                                                                         न्यूनतम            अधिकतम         औषत
आलु सेतो (के.जी.) रू २८ रू ३० रू २९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) रू ७२ रू ७८ रू ७५.००
गाजर(लोकल) (के.जी.) रू ३० रू ३५ रू ३३.३३
गाजर(तराई) (केजी) रू २५ रू ३० रू २८.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.) रू २५ रू ३० रू २८.००
बन्दा(नरिवल) (केजी) रू २० रू २५ रू २२.५०
काउली स्थानिय (के.जी.) रू २५ रू ३५ रू ३०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) रू ४० रू ५० रू ४५.००
काउली तराई (के.जी.) रू २० रू ३० रू २५.००
मूला रातो (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) रू ३० रू ३५ रू ३३.३३
भन्टा लाम्चो (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
बोडी(तने) (के.जी.) रू २२० रू २४० रू २३०.००
मटरकोशा (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) रू ८० रू ९० रू ८५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) रू ११० रू १२० रू ११६.६७
टाटे सिमी (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
तितो करेला (के.जी.) रू १६० रू १८० रू १७०.००
लौका (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
परवर(तराई) (केजी) रू २३० रू २५० रू २४०.००
घिरौला (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३६.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) रू ३० रू ४० रू ३६.६७
सलगम (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.) रू १३० रू १५० रू १४०.००
सखरखण्ड (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
बरेला (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
स्कूस (के.जी.) रू ४५ रू ५० रू ४८.३३
रायो साग (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
पालूगो साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
चमसूरको साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
तोरीको साग (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३६.६७
मेथीको साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
प्याज हरियो (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
बकूला (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
तरुल (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी) रू २८० रू ३२० रू ३०४.००
कुरीलो (के.जी.) रू ६०० रू ८०० रू ७००.००
न्यूरो (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
चुकुन्दर (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.) रू १५० रू १८० रू १६५.००
रातो बन्दा (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
जिरीको साग (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
सेलरी (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१३.३३
सौफको साग (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
पुदीना (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
गान्टे मूला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
इमली (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
तामा (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
तोफु (के.जी.) रू १५० रू १७० रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.) रू २२० रू २५० रू २३५.००
स्याउ(फूजी) (के जी) रू ३०० रू ३५० रू ३२५.००
केरा (दर्जन) रू १२० रू १४० रू १३०.००
कागती (के.जी.) रू २२० रू २६० रू २४०.००
अनार (के.जी.) रू २८० रू ३०० रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.) रू १३० रू १५० रू १४०.००
अंगुर(कालो) (केजी) रू २२० रू २५० रू २३५.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी) रू १०० रू ११० रू १०६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) रू ४५ रू ५० रू ४८.३३
मौसम (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
जुनार (के.जी.) रू २२० रू २५० रू २३५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा) रू १५० रू १८० रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.) रू ११० रू १३० रू १२०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) रू ६० रू ७० रू ६५.००
रुख कटहर (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
निबुवा (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी) रू २२० रू २५० रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
अम्बा (के.जी.) रू २२० रू २५० रू २३५.००
लप्सी (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
किनु (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) रू २५० रू ३५० रू ३००.००
किवि (केजी) रू ४५० रू ५०० रू ४७५.००
आभोकाडो (के.जी) रू ५०० रू ५५० रू ५२५.००
अमला (के.जी) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
अदुवा (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) रू ४२० रू ४८० रू ४५०.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) रू १५० रू १६० रू १५६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) रू १५० रू १६० रू १५६.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) रू ११० रू १२० रू ११५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.००
लसुन हरियो (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
हरियो धनिया (के.जी.) रू ३० रू ५० रू ४०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) रू २२० रू २४० रू २३०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) रू १९० रू २०० रू १९५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.) रू १२० रू १५० रू १३५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी) रू ३४० रू ३६० रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) रू २६० रू २७० रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी) रू २६० रू ३०० रू २८०.००
रुख टमाटर (केजी) रू १५० रू १६० रू १५५.००

 

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*