आजको तरकारीको मूल्यः गोलभेडा ४०, काउली २५, बन्दा २० रुपैयाँ किलो

५ चैत्र २०८०, सोमबार ०८:४०

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

आजका लागि गोलभेडा सानो (लोकल) ४० रुपैयाँ किलो, आलु रातो ३६ रुपैयाँ किलो, आलु सेतो ३० रुपैयाँ किलो, काउली (स्थानिय) २५ रुपैयाँ किलो तथा बन्दा (लोकल) २० रुपैयाँ किलो न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ ।

त्यस्तै, मटरकोशा ६५ रुपैयाँ किलो, तितो करेला १४० रुपैयाँ किलो, स्कूस ४० रुपैयाँ किलो, बकूला ४० रुपैयाँ किलो, च्याउ (कन्य) १२० रुपैयाँ किलो, च्याउ (डल्ले) २४० रुपैयाँ किलो तथा न्यूरो ८० रुपैयाँ किलो न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तो छ आजको मूल्यसूचीः

कृषि उपज                                                                         न्यूनतम           अधिकतम          औषत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) रू ६० रू ७० रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) रू ४५ रू ५५ रू ४८.७५
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) रू ४५ रू ५५ रू ४८.७५
आलु रातो (के.जी.) रू ३६ रू ३८ रू ३७.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी) रू ३८ रू ४० रू ३९.००
आलु सेतो (के.जी.) रू ३० रू ३२ रू ३१.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) रू ७५ रू ८० रू ७८.००
गाजर(तराई) (केजी) रू २५ रू ३० रू २८.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.) रू २० रू २८ रू २४.००
बन्दा(नरिवल) (केजी) रू २० रू २६ रू २३.४०
काउली स्थानिय (के.जी.) रू २५ रू ३५ रू ३०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
मूला रातो (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) रू ३० रू ४० रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.००
भन्टा डल्लो (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
बोडी(तने) (के.जी.) रू १७० रू १८० रू १७६.००
मटरकोशा (के.जी.) रू ६५ रू ७५ रू ७०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) रू ६५ रू ७५ रू ७०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) रू ६५ रू ७५ रू ७०.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) रू ११० रू १२० रू ११६.६७
टाटे सिमी (के.जी.) रू १०० रू ११० रू १०६.६७
तितो करेला (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४५.००
लौका (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
परवर(तराई) (केजी) रू १४० रू १५० रू १४५.००
घिरौला (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.००
फर्सी पाकेको (के.जी.) रू ४५ रू ५० रू ४८.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) रू ४० रू ५० रू ४६.००
सलगम (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.) रू ११० रू १२० रू ११५.००
सखरखण्ड (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
बरेला (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.००
पिंडालू (के.जी.) रू ११० रू १२० रू ११५.००
स्कूस (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
रायो साग (के.जी.) रू ४० रू ४५ रू ४३.३३
पालूगो साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
चमसूरको साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
तोरीको साग (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
प्याज हरियो (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
बकूला (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
तरुल (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२६.००
च्याउ(डल्ले) (के जी) रू २४० रू २८० रू २६०.००
कुरीलो (के.जी.) रू ६०० रू ८०० रू ७००.००
न्यूरो (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
ब्रोकाउली (के.जी.) रू ४५ रू ५० रू ४८.३३
चुकुन्दर (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.) रू १३० रू १५० रू १४०.००
कोइरालो (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
रातो बन्दा (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.) रू १८० रू २०० रू १९०.००
सौफको साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
पुदीना (के.जी.) रू १८० रू २०० रू १९०.००
गान्टे मूला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
इमली (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
तामा (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
तोफु (के.जी.) रू १५० रू १७० रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.) रू २२० रू २५० रू २३५.००
स्याउ(फूजी) (के जी) रू ३०० रू ३५० रू ३२५.००
केरा (दर्जन) रू १२० रू १३० रू १२५.००
कागती (के.जी.) रू २५० रू २८० रू २६४.००
अनार (के.जी.) रू २८० रू ३०० रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.) रू १३० रू १५० रू १४०.००
अंगुर(कालो) (केजी) रू २०० रू २२० रू २१०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी) रू १०० रू १२० रू ११०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) रू ४५ रू ५० रू ४७.५०
मौसम (के.जी.) रू १३० रू १४० रू १३५.००
जुनार (के.जी.) रू २५० रू २६० रू २५५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा) रू १४० रू १५० रू १४५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.) रू ११० रू १३० रू १२०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) रू ५० रू ६० रू ५५.००
रुख कटहर (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
निबुवा (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी) रू २०० रू २२० रू २१०.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
मेवा(भारतीय) (केजी) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
अम्बा (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
लप्सी (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
किनु (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) रू २५० रू ३५० रू ३००.००
किवि (केजी) रू ४०० रू ४५० रू ४२५.००
अदुवा (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) रू ४२० रू ४८० रू ४५०.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) रू १२० रू १४० रू १३०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) रू १२० रू १४० रू १३०.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) रू १०० रू १२० रू ११०.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) रू १३० रू १४० रू १३५.००
लसुन हरियो (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
हरियो धनिया (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) रू २३० रू २५० रू २४०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) रू १८० रू १९० रू १८६.६७

 

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*