कालीमाटीमा आज तरकारीको मूल्यः बन्दा २०, काउली १५, स्कूस ४० रुपैयाँ किलो

१५ चैत्र २०८०, बिहीबार ०८:५०

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले विहीबारका लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार लोेकल सानो गोलभेडा ४० रुपैयाँ, रातो आलु ४४ रुपैयाँ, लोकल बन्दा २० रुपैयाँ, स्थानीय काउली १५ रुपैयाँ, सेतो लोकल मूला ३० रुपैयाँ तथा मटरकोशा ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ ।

त्यसैगरी, तितो करेला १२० रुपैयाँ, स्कूस ४० रुपैयाँ, बरेला ४० रुपैयाँ, कन्य च्याउ ८० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ २२० रुपैयाँ, बकूला ५० रुपैयाँ, घिरौला ७० रुपैयाँ, तने बोडी ९० रुपैयाँ किलो, लोकल गाजर ३५ रुपैयाँ तथा हरियो धनिया ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य कायम गरिएको छ ।
यस्तो छ आजको मूल्यसूचीः

कृषि उपज                                                                         न्यूनतम           अधिकतम             औषत
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) रू ७० रू ८० रू ७५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) रू ७० रू ८० रू ७५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) रू ६० रू ७० रू ६५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) रू ५० रू ६० रू ५५.००
आलु रातो (के.जी.) रू ४४ रू ४६ रू ४५.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी) रू ३८ रू ४० रू ३९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) रू ७० रू ७५ रू ७२.४०
गाजर(लोकल) (के.जी.) रू ३५ रू ४० रू ३८.३३
गाजर(तराई) (केजी) रू २५ रू ३० रू २८.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.) रू २० रू २५ रू २२.५०
बन्दा(नरिवल) (केजी) रू २० रू २५ रू २२.५०
काउली स्थानिय (के.जी.) रू १५ रू २५ रू २०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) रू ३० रू ४० रू ३५.००
मूला रातो (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) रू ३० रू ४० रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.) रू २० रू ३० रू २५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
बोडी(तने) (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.००
मटरकोशा (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) रू २० रू ३० रू २५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) रू २० रू ३० रू २५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) रू १०० रू १२० रू ११०.००
टाटे सिमी (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
तितो करेला (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२६.६७
लौका (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
परवर(तराई) (केजी) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
घिरौला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
फर्सी पाकेको (के.जी.) रू ४० रू ४५ रू ४३.३३
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) रू ३० रू ४० रू ३५.००
सलगम (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.) रू १०० रू ११० रू १०५.००
बरेला (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
स्कूस (के.जी.) रू ४० रू ४५ रू ४२.५०
रायो साग (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
पालूगो साग (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
चमसूरको साग (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
तोरीको साग (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३६.६७
मेथीको साग (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
प्याज हरियो (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
बकूला (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.) रू ८० रू १०० रू ९०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी) रू २२० रू २६० रू २४०.००
कुरीलो (के.जी.) रू ५०० रू ६०० रू ५५०.००
न्यूरो (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
चुकुन्दर (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
सजिवन (के.जी.) रू २०० रू २५० रू २२५.००
कोइरालो (के.जी.) रू १२० रू १५० रू १३३.३३
रातो बन्दा (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
जिरीको साग (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.) रू १५० रू १८० रू १६५.००
सौफको साग (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
पुदीना (के.जी.) रू १५० रू १८० रू १६५.००
गान्टे मूला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
इमली (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
तामा (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
तोफु (के.जी.) रू १५० रू १७० रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.) रू २२० रू २५० रू २३५.००
स्याउ(फूजी) (के जी) रू ३०० रू ३४० रू ३२०.००
केरा (दर्जन) रू १३० रू १४० रू १३५.००
कागती (के.जी.) रू २४० रू २८० रू २६०.००
अनार (के.जी.) रू २६० रू २८० रू २७०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.) रू १३० रू १५० रू १४०.००
अंगुर(कालो) (केजी) रू २२० रू २५० रू २३५.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी) रू १२० रू १४० रू १३०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा) रू १५० रू १६० रू १५५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) रू २५ रू ३० रू २८.३३
रुख कटहर (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी) रू २०० रू २२० रू २१०.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
अम्बा (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
किनु (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) रू २५० रू ३५० रू ३००.००
अमला (के.जी) रू ८० रू ९० रू ८५.००
अदुवा (के.जी.) रू २२० रू २४० रू २३०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) रू ४३० रू ४८० रू ४५५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) रू १६० रू १८० रू १७०.००
लसुन हरियो (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२६.६७
हरियो धनिया (के.जी.) रू ४० रू ६० रू ५०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) रू २५० रू २७० रू २६०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) रू १७० रू १९० रू १८०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
ताजा माछा(रहु) (के जी) रू ३४० रू ३६० रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) रू २६० रू २७० रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी) रू २५० रू २८० रू २६३.३३
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) रू ३५० रू ३६० रू ३५५.००
रुख टमाटर (केजी) रू १५० रू १६० रू १५५.००

 

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*