कालीमाटीमा आज तरकारीको मूल्यः काउली १२, च्याउ ५० रुपैयाँ किलो

१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार ०९:२२

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । सो अनुसार सानो लोकल गोलभेडा ४० रुपैयाँ, लोकल बन्दा २० रुपैयाँ, स्थानीय काउली १२ रुपैयाँ, मटरकोशा ५० रुपैयाँ तथा लौका ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य रहेको छ ।

त्यस्तै, कन्य च्याउ ५० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ १८० रुपैयाँ, हरियो धनिया ५०, कुरीलो ४००, बकूला ५०, टाटे सिमी ३०, घिरौला ६०, लाम्चे र डल्ले हरियो फर्सी ३० तथा तितो करेला १०० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ ।
यस्तो छ आजको मूल्यसूचीः

कृषि उपज                                                                            न्यूनतम           अधिकतम          औषत
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) रू ७० रू ८० रू ७५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) रू ८० रू ९० रू ८५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) रू ६० रू ७० रू ६५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) रू ६० रू ७० रू ६५.००
आलु रातो (के.जी.) रू ४४ रू ४६ रू ४५.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी) रू ३८ रू ४० रू ३९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) रू ७० रू ७५ रू ७२.४०
गाजर(लोकल) (के.जी.) रू ३५ रू ४० रू ३८.००
गाजर(तराई) (केजी) रू ३० रू ३५ रू ३२.५०
बन्दा(लोकल) (के.जी.) रू २० रू ३० रू २४.००
बन्दा(नरिवल) (केजी) रू २० रू ३० रू २५.००
काउली स्थानिय (के.जी.) रू १२ रू २० रू १६.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) रू २५ रू ३५ रू ३०.००
मूला रातो (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) रू २० रू ३० रू २५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.) रू २० रू ३० रू २५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
बोडी(तने) (के.जी.) रू १०० रू ११० रू १०६.००
मटरकोशा (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) रू २५ रू ३० रू २८.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) रू २५ रू ३० रू २७.५०
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) रू १०० रू १२० रू ११०.००
टाटे सिमी (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
तितो करेला (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
लौका (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
परवर(तराई) (केजी) रू ८० रू ९० रू ८५.००
घिरौला (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.) रू ४५ रू ५० रू ४७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) रू ३० रू ४० रू ३५.००
सलगम (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
बरेला (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
स्कूस (के.जी.) रू ४० रू ४५ रू ४२.५०
रायो साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
पालूगो साग (के.जी.) रू ११० रू १२० रू ११६.६७
चमसूरको साग (के.जी.) रू ११० रू १२० रू ११६.६७
तोरीको साग (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
मेथीको साग (के.जी.) रू ११० रू १२० रू ११६.६७
प्याज हरियो (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
बकूला (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.) रू ५० रू ८० रू ६४.००
च्याउ(डल्ले) (के जी) रू १८० रू २२० रू २००.००
कुरीलो (के.जी.) रू ४०० रू ५०० रू ४५०.००
न्यूरो (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
चुकुन्दर (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
सजिवन (के.जी.) रू २०० रू २५० रू २२५.००
रातो बन्दा (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
जिरीको साग (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.) रू १५० रू १८० रू १६५.००
सौफको साग (के.जी.) रू ११० रू १२० रू ११६.६७
पुदीना (के.जी.) रू १५० रू १८० रू १६५.००
गान्टे मूला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
इमली (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
तामा (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
तोफु (के.जी.) रू १५० रू १७० रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.) रू २२० रू २५० रू २३५.००
स्याउ(फूजी) (के जी) रू ३०० रू ३५० रू ३२५.००
केरा (दर्जन) रू १३० रू १४० रू १३६.६७
कागती (के.जी.) रू २४० रू २८० रू २६०.००
अनार (के.जी.) रू २८० रू ३०० रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.) रू १३० रू १५० रू १४०.००
अंगुर(कालो) (केजी) रू २०० रू २२० रू २१०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी) रू १२० रू १४० रू १३०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
मौसम (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४५.००
जुनार (के.जी.) रू २५० रू २८० रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा) रू १५० रू १६० रू १५५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) रू ४० रू ५० रू ४५.००
रुख कटहर (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी) रू २०० रू २२० रू २१०.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
अम्बा (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
किनु (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) रू ३०० रू ३५० रू ३२५.००
अमला (के.जी) रू ८० रू ९० रू ८५.००
अदुवा (के.जी.) रू २२० रू २४० रू २३०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) रू ४३० रू ४८० रू ४५५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) रू १२० रू १३० रू १२५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) रू ८० रू ९० रू ८५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) रू १७० रू १८० रू १७४.००
लसुन हरियो (के.जी.) रू १२० रू १४० रू १३०.००
हरियो धनिया (के.जी.) रू ५० रू ८० रू ७०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) रू २५० रू २७० रू २६०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) रू १८० रू १९० रू १८५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी) रू ३४० रू ३६० रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) रू २६० रू २७० रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी) रू २५० रू २८० रू २६३.३३
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) रू ३५० रू ३६० रू ३५५.००
रुख टमाटर (केजी) रू १५० रू १६० रू १५६.६७

 

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*