यस्तो छ आज कालीमाटीमा तरकारीको मूल्य

२६ चैत्र २०८०, सोमबार ०८:४९

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार लोकल तथा नरिवल बन्दा २० रुपैयाँ, स्थानीय काउली २५ रुपैयाँ, सानो लोकल गोलभेडा ४० रुपैयाँ तथा लाम्चो भन्टा १५ रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य कायम भएको छ ।

त्यस्तै, कन्य च्याउ १४० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ २८० रुपैयाँ, बरेला ५० रुपैयाँ, लौका ६० रुपैयाँ, भिण्डी १०० रुपैयाँ, बरेला ५० रुपैयाँ, बकूला ५० रुपैयाँ, कुरीलो ३५० रुपैयाँ तथा स्कूस ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ ।

आजको मूल्यसूचीः

कृषि उपज                                                                          न्यूनतम             अधिकतम          औषत
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) रू ५० रू ६० रू ५५.००
आलु रातो (के.जी.) रू ४० रू ४५ रू ४२.४०
आलु रातो(भारतीय) (के जी) रू ३८ रू ४० रू ३९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) रू ७० रू ७५ रू ७२.५०
गाजर(लोकल) (के.जी.) रू ३५ रू ४० रू ३८.३३
गाजर(तराई) (केजी) रू २५ रू ३० रू २८.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.) रू २० रू ३० रू २५.००
बन्दा(नरिवल) (केजी) रू २० रू ३० रू २५.००
काउली स्थानिय (के.जी.) रू २५ रू ३५ रू ३०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
मूला रातो (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) रू २० रू ३० रू २५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.) रू १५ रू २५ रू १८.७५
भन्टा डल्लो (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
बोडी(तने) (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
मटरकोशा (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) रू ६० रू ७० रू ६६.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) रू १३० रू १५० रू १४०.००
टाटे सिमी (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
तितो करेला (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
लौका (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
परवर(तराई) (केजी) रू १०० रू ११० रू १०५.००
चिचिण्डो (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
घिरौला (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
फर्सी पाकेको (के.जी.) रू ३५ रू ४५ रू ३९.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) रू ३० रू ४० रू ३५.००
सलगम (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.) रू १०० रू ११० रू १०५.००
सखरखण्ड (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
बरेला (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
पिंडालू (के.जी.) रू १०० रू ११० रू १०५.००
स्कूस (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
रायो साग (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
पालूगो साग (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
चमसूरको साग (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
तोरीको साग (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
मेथीको साग (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
प्याज हरियो (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
बकूला (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
तरुल (के.जी.) रू १०० रू ११० रू १०५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.) रू १४० रू १६० रू १५०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी) रू २८० रू ३२० रू ३००.००
कुरीलो (के.जी.) रू ३५० रू ४५० रू ४००.००
न्यूरो (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
चुकुन्दर (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
सजिवन (के.जी.) रू १५० रू २०० रू १७५.००
कोइरालो (के.जी.) रू १५० रू २०० रू १७५.००
रातो बन्दा (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
जिरीको साग (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
पार्सले (के.जी.) रू १५० रू १६० रू १५६.६७
सौफको साग (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
पुदीना (के.जी.) रू १५० रू १६० रू १५५.००
गान्टे मूला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
इमली (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
तामा (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
तोफु (के.जी.) रू १५० रू १७० रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.) रू २२० रू २५० रू २३५.००
स्याउ(फूजी) (के जी) रू ३०० रू ३५० रू ३२५.००
केरा (दर्जन) रू १३० रू १४० रू १३५.००
कागती (के.जी.) रू २४० रू २८० रू २६०.००
अनार (के.जी.) रू २८० रू ३०० रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४५.००
अंगुर(कालो) (केजी) रू २२० रू २५० रू २३५.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी) रू १२० रू १३० रू १२५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
मौसम (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
जुनार (के.जी.) रू २८० रू ३०० रू २९०.००
भुई कटहर (प्रति गोटा) रू १४० रू १५० रू १४५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) रू ४५ रू ५५ रू ५०.००
रुख कटहर (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी) रू २०० रू २२० रू २१०.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
किनु (के.जी.) रू १०० रू ११० रू १०५.००
किवि (केजी) रू ४०० रू ४५० रू ४२५.००
आभोकाडो (के.जी) रू ६०० रू ६५० रू ६२५.००
अमला (के.जी) रू ८० रू ९० रू ८५.००
अदुवा (के.जी.) रू २३० रू २५० रू २४०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) रू ४०० रू ४५० रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) रू ८० रू ९० रू ८५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) रू १०० रू १२० रू ११०.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) रू १२० रू १४० रू १३०.००
लसुन हरियो (के.जी.) रू १७० रू १८० रू १७६.६७
हरियो धनिया (के.जी.) रू ४० रू ६० रू ५२.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) रू २६० रू २७० रू २६५.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) रू १४० रू १६० रू १५०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी) रू ३३० रू ३५० रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) रू २५० रू २६० रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी) रू २५० रू २८० रू २६३.३३
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) रू ३३० रू ३५० रू ३४०.००

 

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*