कालीमाटीमा आज तरकारीको मूल्यः गोलभेडा १५, बन्दा ३५ रुपैयाँ किलो

१४ जेष्ठ २०८१, सोमबार ०८:५०

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जेठ १४ गतेका लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको छ । आज सानो लोकल गोलभेडा १५ रुपैयाँ, लोकल बन्दा ३५ रुपैयाँ, र स्थानीय काउली ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ ।

त्यसैगरी, आज रातो आलु ५२ रुपैयाँ, लोकल घिउ सिमी ९० रुपैयाँ, तिते करेला, लौका र घिरौला ४० रुपैयाँ, स्कूस ८० रुपैयाँ, रुख कटहर ५० रुपैयाँ, राजा तथा डल्ले च्याउ २८० रुपैयाँ र कन्य च्याउ १३० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ ।

यस्तो छ आजको मूल्यसूचीः

कृषि उपज                                                                          न्यूनतम              अधिकतम        औषत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) रू ५० रू ६० रू ५५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) रू १५ रू २५ रू २०.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) रू ३६ रू ५० रू ४२.२०
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) रू २५ रू ३० रू २६.६७
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) रू २० रू ३० रू २५.००
आलु रातो (के.जी.) रू ५२ रू ५६ रू ५४.४०
आलु रातो(भारतीय) (के जी) रू ४६ रू ४८ रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी) रू ४८ रू ५० रू ४९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) रू ७२ रू ७६ रू ७४.२०
गाजर(लोकल) (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.) रू ३५ रू ४५ रू ४०.००
काउली स्थानिय (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) रू ३० रू ४० रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
बोडी(तने) (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.००
मकै बोडी (केजी) रू ७० रू ८० रू ७५.००
मटरकोशा (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) रू ९० रू १०० रू ९५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) रू १२० रू १४० रू १३०.००
भटमासकोशा (के.जी.) रू १२० रू १५० रू १३५.००
तितो करेला (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
लौका (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
परवर(लोकल) (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.००
परवर(तराई) (केजी) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
चिचिण्डो (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
घिरौला (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
झिगूनी (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.) रू ३५ रू ४० रू ३८.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) रू ४० रू ५० रू ४५.००
भिण्डी (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३४.००
सखरखण्ड (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
स्कूस (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
रायो साग (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३६.६७
पालूगो साग (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४५.००
चमसूरको साग (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२५.००
तोरीको साग (के.जी.) रू २० रू ३० रू २५.००
मेथीको साग (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२५.००
प्याज हरियो (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.) रू १३० रू १६० रू १४४.००
च्याउ(डल्ले) (के जी) रू २८० रू ३२० रू ३००.००
कुरीलो (के.जी.) रू ३०० रू ३५० रू ३२५.००
न्यूरो (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
चुकुन्दर (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
सजिवन (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
रातो बन्दा (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
सेलरी (के.जी.) रू १२० रू १५० रू १३५.००
पार्सले (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
सौफको साग (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२५.००
पुदीना (के.जी.) रू १५० रू २०० रू १७५.००
गान्टे मूला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
इमली (के.जी.) रू १५० रू १६० रू १५६.६७
तामा (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
तोफु (के.जी.) रू १५० रू १७० रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी) रू ३०० रू ३२० रू ३१०.००
केरा (दर्जन) रू १२० रू १३० रू १२५.००
कागती (के.जी.) रू २०० रू २५० रू २२५.००
अनार (के.जी.) रू ३८० रू ४०० रू ३९०.००
आँप(मालदह) (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
आँप(दसहरी) (केजी) रू २०० रू २२० रू २१०.००
आँप(कलकत्ते) (केजी) रू १६० रू १८० रू १७०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
मौसम (के.जी.) रू १४० रू १६० रू १५०.००
जुनार (के.जी.) रू २५० रू २८० रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा) रू १८० रू २०० रू १९०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.) रू ७० रू ९० रू ८२.५०
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) रू २० रू ३० रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी) रू २२० रू २५० रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
किवि (केजी) रू ६०० रू ६५० रू ६२५.००
आभोकाडो (के.जी) रू ६०० रू ६५० रू ६२५.००
अदुवा (के.जी.) रू २६० रू २८० रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) रू ४०० रू ४५० रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) रू १०० रू १२० रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) रू ५० रू ६० रू ५५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.००
लसुन हरियो (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
हरियो धनिया (के.जी.) रू २०० रू २५० रू २२५.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) रू २४० रू २६० रू २५०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) रू १७० रू १८० रू १७६.६७
छ्यापी सुकेको (के.जी.) रू १५० रू १६० रू १५५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.) रू १५० रू १६० रू १५५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी) रू ३२० रू ३४० रू ३३०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) रू २४० रू २५० रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी) रू २३० रू २५० रू २४०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) रू ३३० रू ३५० रू ३४०.००
राजा च्याउ (के.जी.) रू २८० रू ३०० रू २९०.००

 

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*