कालीमाटीमा तरकारीको मूल्यः गोलभेडा १५, बन्दा २० रुपैयाँ किलो

२७ जेष्ठ २०८१, आईतवार ०८:४२

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आज (आइतबार) सानो लोकल गोलभेडा १५ रुपैयाँ, बन्दा २० रुपैयाँ, स्थानीय काउली ६५ रुपैयाँमा प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्यमा किनबेच भईरहेको छ ।

त्यस्तै, तीते करेला ४० रुपैयाँ, हरियो फर्सी ३० रुपैयाँ, स्कूस ७० रुपैयाँ, कन्य च्याउ १६० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ २८० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ ।
आजको मूल्यसूचीः

कृषि उपज                                                                           न्यूनतम           अधिकतम        औषत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) रू ५५ रू ६० रू ५८.३३
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) रू १५ रू २० रू १७.६७
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) रू २६ रू ३३ रू २९.२५
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) रू १५ रू २० रू १७.६७
आलु रातो (के.जी.) रू ५० रू ५५ रू ५२.३३
आलु रातो(भारतीय) (के जी) रू ४६ रू ४८ रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी) रू ४६ रू ४८ रू ४७.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) रू ७५ रू ८० रू ७७.६७
गाजर(लोकल) (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.) रू २० रू २८ रू २४.००
काउली स्थानिय (के.जी.) रू ६५ रू ७५ रू ७०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) रू ७० रू ८० रू ७५.००
मूला रातो (के.जी.) रू ३५ रू ४० रू ३७.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) रू ३० रू ३५ रू ३२.६७
भन्टा लाम्चो (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
बोडी(तने) (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
मकै बोडी (केजी) रू ७० रू ८० रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) रू ६० रू ७० रू ६५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) रू १२० रू १३० रू १२५.००
भटमासकोशा (के.जी.) रू ११० रू १२० रू ११५.००
तितो करेला (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
लौका (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
परवर(लोकल) (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
परवर(तराई) (केजी) रू ६० रू ७० रू ६५.००
चिचिण्डो (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
घिरौला (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
झिगूनी (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.) रू ३५ रू ४५ रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) रू ३० रू ४० रू ३५.००
भिण्डी (के.जी.) रू ३५ रू ४५ रू ४०.००
सखरखण्ड (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
स्कूस (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
रायो साग (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
तोरीको साग (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
प्याज हरियो (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.) रू १६० रू २०० रू १८०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी) रू २८० रू ३०० रू २९०.००
कुरीलो (के.जी.) रू २५० रू २८० रू २६६.६७
न्यूरो (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
ब्रोकाउली (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
चुकुन्दर (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
सजिवन (के.जी.) रू १५० रू २०० रू १७६.६७
रातो बन्दा (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
सेलरी (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४५.००
पार्सले (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७६.६७
सौफको साग (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४५.००
पुदीना (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४५.००
गान्टे मूला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
इमली (के.जी.) रू १५० रू १६० रू १५५.००
तामा (के.जी.) रू १०० रू ११० रू १०५.००
तोफु (के.जी.) रू १५० रू १७० रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७६.६७
स्याउ(फूजी) (के जी) रू ३०० रू ३२० रू ३१०.००
केरा (दर्जन) रू १३० रू १४० रू १३५.००
कागती (के.जी.) रू २३० रू २६० रू २४३.३३
अनार (के.जी.) रू ३५० रू ४०० रू ३७६.६७
आँप(मालदह) (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
आँप(दसहरी) (केजी) रू ९० रू १०० रू ९५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) रू ३५ रू ४० रू ३७.६७
जुनार (के.जी.) रू २५० रू २८० रू २६३.३३
भुई कटहर (प्रति गोटा) रू १६० रू १८० रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) रू ३० रू ४० रू ३५.००
रुख कटहर (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी) रू २२० रू २५० रू २३३.३३
मेवा(भारतीय) (केजी) रू ८० रू ९० रू ८५.००
लीच्ची(लोकल) (के.जी.) रू १०० रू १५० रू १२३.३३
लीच्ची(भारतीय) (केजी) रू २०० रू २५० रू २२६.६७
किवि (केजी) रू ५५० रू ६०० रू ५७६.६७
आभोकाडो (के.जी) रू ५५० रू ६०० रू ५७६.६७
अदुवा (के.जी.) रू २८० रू ३०० रू २९०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) रू ४०० रू ४५० रू ४२६.६७
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) रू ९० रू १०० रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) रू ४० रू ५० रू ४५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
लसुन हरियो (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
हरियो धनिया (के.जी.) रू ३०० रू ३५० रू ३२६.६७
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) रू २३० रू २५० रू २४०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) रू १८० रू २०० रू १९०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.) रू १५० रू १६० रू १५५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.) रू १५० रू १६० रू १५५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी) रू ३२० रू ३३० रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) रू २४० रू २५० रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी) रू २४० रू २५० रू २४५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) रू ३३० रू ३४० रू ३३५.००
राजा च्याउ (के.जी.) रू २८० रू ३०० रू २९०.००

 

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*