कालीमाटीमा तरकारीको भाउः गोलभेडा १२, बन्दा २०, स्कूस ५० रुपैयाँ किलो

५ असार २०८१, बुधबार ०७:५१

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आज असार ५ गते सानो लोकल गोलभेडा १२ रुपैयाँ, रातो आलु ५२ रुपैयाँ, लोकल बन्दा २० रुपैयाँ र स्थानीय काउली ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ ।

त्यसैगरी तने बोडी ४० रुपैयाँ, तीते करेला ३० रुपैयाँ, चिचिण्डो २० रुपैयाँ, लोकल परवर ७० रुपैयाँ, घिरौला ३० रुपैयाँ र हरियो फर्सी २५ रुपैयाँ प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्यमा किनबेच भईरहेको छ ।
यस्तो छ आजको मूल्यसूचीः

कृषि उपज                                                                         न्यूनतम              अधिकतम          औषत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) रू १२ रू १६ रू १४.४०
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) रू १६ रू २१ रू १८.२०
आलु रातो (के.जी.) रू ५२ रू ५६ रू ५३.८०
आलु रातो(भारतीय) (के जी) रू ४८ रू ५० रू ४९.००
आलु रातो(मुडे) (केजी) रू ४६ रू ४८ रू ४७.३३
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) रू ८० रू ८५ रू ८२.४०
गाजर(लोकल) (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.) रू २० रू २५ रू २३.००
काउली स्थानिय (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) रू २२ रू ३० रू २६.४०
भन्टा लाम्चो (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
मकै बोडी (केजी) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
मटरकोशा (के.जी.) रू २४० रू २५० रू २४५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) रू ४० रू ५० रू ४५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) रू १३० रू १५० रू १४०.००
भटमासकोशा (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
तितो करेला (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३६.००
लौका (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.००
परवर(लोकल) (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
चिचिण्डो (के.जी.) रू २० रू २५ रू २२.५०
घिरौला (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
झिगूनी (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.) रू ३५ रू ४० रू ३६.६७
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) रू २५ रू ३५ रू ३०.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) रू २५ रू ३५ रू ३०.००
भिण्डी (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.००
सखरखण्ड (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
पिंडालू (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
स्कूस (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५३.३३
रायो साग (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
तोरीको साग (के.जी.) रू २० रू ३० रू २५.००
प्याज हरियो (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.) रू १५० रू २०० रू १७२.००
च्याउ(डल्ले) (के जी) रू २८० रू ३३० रू ३०६.००
कुरीलो (के.जी.) रू २०० रू २५० रू २२५.००
न्यूरो (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
ब्रोकाउली (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११३.३३
चुकुन्दर (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५३.३३
सजिवन (के.जी.) रू १५० रू १६० रू १५५.००
रातो बन्दा (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
सेलरी (के.जी.) रू १५० रू १६० रू १५५.००
पार्सले (के.जी.) रू २५० रू २८० रू २६५.००
पुदीना (के.जी.) रू १५० रू १८० रू १६५.००
गान्टे मूला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
इमली (के.जी.) रू १५० रू १६० रू १५५.००
तामा (के.जी.) रू १०० रू ११० रू १०६.६७
तोफु (के.जी.) रू १५० रू १६५ रू १५६.६७
गुन्दुक (के.जी.) रू २८० रू ३२० रू ३००.००
स्याउ(फूजी) (के जी) रू ३०० रू ३२० रू ३१०.००
केरा (दर्जन) रू १३० रू १४० रू १३५.००
कागती (के.जी.) रू २०० रू २४० रू २२०.००
अनार (के.जी.) रू ३५० रू ४०० रू ३७५.००
आँप(मालदह) (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
आँप(दसहरी) (केजी) रू ९० रू १०० रू ९५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) रू ४० रू ४५ रू ४३.३३
मौसम (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४५.००
जुनार (के.जी.) रू २५० रू २८० रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा) रू १६० रू १८० रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) रू २५ रू ३५ रू ३०.००
रुख कटहर (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी) रू २२० रू २५० रू २३५.००
मेवा(भारतीय) (केजी) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
लीच्ची(लोकल) (के.जी.) रू १२० रू १५० रू १३५.००
लीच्ची(भारतीय) (केजी) रू २२० रू २५० रू २३५.००
किवि (केजी) रू ५५० रू ६०० रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी) रू ५५० रू ६०० रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.) रू २५० रू २७० रू २६०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) रू ४२० रू ४५० रू ४३५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) रू ८० रू ९० रू ८६.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) रू ३० रू ४० रू ३६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) रू १४० रू १५० रू १४५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
लसुन हरियो (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
हरियो धनिया (के.जी.) रू १५० रू २०० रू १७५.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) रू २२० रू २४० रू २२६.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) रू २०० रू २१० रू २०५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी) रू ३२० रू ३३० रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) रू २५० रू २६० रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी) रू २२० रू २५० रू २३५.००
राजा च्याउ (के.जी.) रू २८० रू ३०० रू २९०.००

 

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*